Stavební činnost


Naše společnost se ve stavební činnosti zaměřuje hlavně na kvalitu a komplexnost služeb. Jsme držitelem všech tří certifikátů jakosti - máme zaveden systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systém managementu BOZP podle normy ČSN ISO 45001. Také jsme certifikovaní na provádění nejrůznějších zateplovacích systémů, zdicích systémů, montáži oken, provádění hydroizolací střech.

Při realizaci staveb používáme výhradně materiály renomovaných stavebních výrobců, abychom byli schopni udržet co nejvyšší standard kvality. Současně také využíváme nových technologií a neustále školíme všechny zaměstnance pro kvalitní provádění staveb. Dále při realizaci spolupracujeme se soudními znalci z různých oborů stavebnictví, kteří dohlížejí na kvalitu našich staveb.

Snažíme se vyhovět všem potřebám zákazníka a jsme schopni Vám vyřešit i kompletní administrativní činnost spojenou s realizací zakázek. Jedná se především o projekční činnost, vyřizování všech stupňů povolování staveb a řízení na úřadech státní správy. Dále pro naše zákazníky zajišťujeme financování včetně vytipování vhodných dotačních titulů a jejich kompletní administraci.