Zaměstnanecké výhody

Zaměstnanecké výhody společnosti VAŠSTAV s.r.o.


VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Společnost klade velký význam na soustavné vzdělávání zaměstnanců. Hlavními cíli v plánu rozvoje zaměstnanců je zvyšování odborné úrovně, zlepšování manažerských dovedností, komunikace a zlepšení znalostí. Pro dělnické profese jsou pořádány speciální školení a kurzy s ohledem na charakter jednotlivých profesí. V současné době probíhají kurzy anglického jazyka a výpočetní techniky.a obchodních dovedností s tím, že vyšší specifikace je součástí plánu vzdělávání.

Kdy bude zaměstnanec zařazen do plánu vzděláváni? Jednotliví zaměstnanci budou zařazeni do plánu vzdělávání nejdříve po uplynutí zkušební doby.

PŘÍSPĚVEK NA POJIŠTĚNÍ

Společnost poskytuje příspěvek na životní a penzijní pojištění u příslušné pojišťovny až do výše 24.000,- Kč za rok.

Kdo a kdy může požádat vedení společnosti o zařazení do seznamu zaměstnanců jimž je příspěvek poskytován? Životní pojištění je poskytováno po uplynutí 1 roku setrvání v pracovním poměru u firmy VAŠSTAV, s.r.o.

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ

Společnost přispívá svým zaměstnancům na hodnotu stravování a to do výše stanovené zákonem o dani z příjmu.

Komu jsou příspěvky poskytnuty? Všem zaměstnancům v pracovním poměru u firmy VAŠSTAV, .s.r.o.

ÚHRADA PŘÍSPĚVKU NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ

Kdy a komu je tento příspěvek poskytován? Všem zaměstnancům v pracovním poměru.

MOBILNÍ TELEFONY

Určené pracovní profese mají přidělený mobilní telefon.

VĚRNOSTNÍ BONUS PRO DĚLNICKÉ PROFESE

VĚRNOSTNÍ BONUS PRO ZAMĚSTNANCE HOTELU IRIS V PAVLOVĚ

  • Sdílet