Návrh projektu


Kompletní projektová dokumentace

Nabízíme ve spolupráci se specialisty v různých profesích zpracování většiny stupňů projektové dokumentace:

 • zaměření a digitalizace stávajícího stavu budov
 • studie zastavění území i vnitřního dispozičního řešení objektů
 • průzkumy a studie – inženýrsko geologické, radonové průzkumy, studie oslunění, hlukové studie apod.
 • geodetická zaměření
 • projektovou dokumentaci pro územní řízení
 • projektovou dokumentaci pro stavební povolení a ohlášení stavby vč. demolice stavby
 • projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
 • projektovou dokumentaci pro dotační tituly (bývá zpravidla vyžadováno ve stupni pro stavební povolení)
 • projektovou dokumentaci pro realizaci stavby
 • projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

Vše je doplněno propočtem nákladů stavby, případně položkovým rozpočtem a výkazem výměr.

 • Sdílet