Dotace EU

Získali jsme dotace na vzdělávání

Návrh projektu


Tisková zpráva

informace o vzdělávacích projektech, kterých se účastní VAŠSTAV, s.r.o.

Projekty týkající se vzdělávání vlastních zaměstnanců:

Společnost VAŠSTAV, s.r.o. dlouhodobě věnuje velkou pozornost zvyšování kvalifikace a profesnímu vzdělávání svých zaměstnanců. Proto byly v rámci několika vzdělávacích projektů realizovány jak krátkodobé semináře zaměřené na prohlubování odborných znalostí, tak také dlouhodobé kurzy jazykového vzdělávání. Do jednotlivých projektů byli zapojeni pracovníci různých úrovní organizační struktury.

V současnosti využívá společnost VAŠSTAV, s.r.o. pro vzdělávání svých zaměstnanců následující projekt:

  • Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti VAŠSTAV, s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011860

Údaje o projektu:

Název projektu:Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti VAŠSTAV, s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011860

Název programu a číslo výzvy: Operační program Zaměstnanost, 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Celkové náklady projektu: 1 082 036 Kč (z toho 15% je vlastní spolufinancování)

Termín realizace projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022

Cíl projektu:

Projekt je svými aktivitami zaměřen na systematické vzdělávání pracovníků společnosti VAŠSTAV, s.r.o. s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků v souladu s kvalifikační úrovní pracovní síly, požadavky trhu práce a konkurenčního prostředí. Dílčím cílem projektu je rovněž podpora zvýšení adaptability starších pracovníků společnosti. 

Spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně

Společnost VAŠSTAV, s.r.o. umožňuje získat odbornou praxi studentům VUT v Brně. Jedná se o studenty navazujícího magisterského programu - obor Realizace staveb. 

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18, 602 00 Brno

Tel.: +420 541 211 866

E-mail: vasstav@vasstav.cz

  • Sdílet