Dotace EU

Získali jsme dotace na vzdělávání

PROJEKT FTV


 Projekt 

VAŠSTAV, s.r.o. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004220  je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem  projektu  je  instalace  fotovoltaické  elektrárny  o  výkonu  29,7  kWp,  bez  akumulace.      

Sloužící   pro   vlastní   spotřebu žadatele.  

Za pomoci využití  obnovitelných  zdrojů  dojde  k optimalizaci  zajištění  elektrické  energie  pro  podnikatelskou činnost.  

  • Sdílet