Rodinné domy Lelekovice

Klidné bydlení v blízkosti Brna

Bydlení v klidné a krásné přírodě


Rodinné domy Lelekovice

Nové moderní stavby rodinných domů v Lelekovicích jsou navrženy s ohledem na nízkou energetickou náročnost, dlouhodobou udržitelnost a ekologickou šetrnost k životnímu prostředí v pasivním standardu.

Vysoký důraz je kladen především na optimální návrh tepelně-izolační obálky domu, stínění, letní stabilitu a hlavně výběr zdroje tepla, TUV, větrání a chlazení tak, aby odpovídal podmínkám moderního trendu energeticky úsporného bydlení a současně splňoval nejpřísnější požadavky dotačního titulu SFŽP, Nové zelené úsporám, a to v oblasti podpory B2.