Návrh projektu


Vyřízení všech povelení ke stavbě

  • Komunikace (jednání) se stavebními úřady
  • Komunikace (jednání) s dotčenými orgány státní správy a s ostatními účastníky správních řízení (hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
  • Zajištění schvalovacích dokladů – od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
  • Sdílet