Získané certifikáty společnosti VAŠSTAV s.r.o.


Ve společnosti je zaveden systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systém enviromentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systém managementu BOZP podle normy ČSN OHSAS 45001. Systémy jsou využívány a nadále rozvíjeny, což je prokázáno pravidelnými externími audity. Uvedené systémy pokrývají celou činnost společnosti - jsou zavedeny pro oblasti projektové a inženýrské činnosti, provádění staveb pozemního stavitelství, jejich změn a odstraňování, pro oblast developerské činnosti a pro hostinskou činnost a ubytovací služby. Jsme také členem Obchodní a hospodářské komory v Brně.