PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy


PENB je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba energie budovy. Počítá se spotřeba energie na vytápění, ale také energie na umělé osvětlení, ohřev teplé vody, a případně i energie na chlazení či vzduchotechniku. Grafické vyjádření celkových výsledků se nazývá energetický štítek.

Od 1. ledna 2013 byla zavedena povinnost vlastnit PENB při prodeji a pronájmu budov a při prodeji bytových jednotek. Sankce při nesplnění těchto povinností jsou pro fyz. osoby ve výši až 100 000 Kč.

Firma VAŠSTAV nabízí zpracování průkazů v dohodnutých termínech. Při dodání kompletní projektové dokumentace zpracováváme průkazy i bez nutnosti osobní návštěvy objektu.

Orientační ceník zpracování energetických průkazů pro rodinné domy

Objekt / PodkladyRodinný dům jednopodlažníRodinný dům vícepodlažní
PODKLADYna dotazna dotaz

Pozn. Uvedené ceny jsou bez DPH

Orientační ceník zpracování energetických průkazů pro bytové domy a veřejné budovy

Objekt / PodkladyBytový dům (cena od)Veřejná budova
PODKLADYna dotazna dotaz

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH

  • *KOMPLETNÍ PODKLADY = stavební projektová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy), informace o skladbách konstrukcí, materiálech a tloušťkách všech obvodových konstrukcích předmětu PENB, info o tepelných parametrech výplní otvorů
  • * PODKLADY DIGITÁLNĚ = stavební projektová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy) ve formátu dwg Uvedené ceny jsou pouze orientační. Vždy je třeba zohlednit členitost a velikost objektu, stejně jako úplnost potřebných podkladů a lokalitu objektu. Proto může být uvedená cena aktualizována dle skutečného stavu.

Objednat průkaz online

(Kontaktní údaje: tel. 608 888 258, e-mail fanta@vasstav.cz)

Kdo je povinnen vlastnit průkaz energetické náročnosti budovy (PEND)?

Toto stanovuje Novela zákona č. 318/2012, která říká: Vlastník, stavebník, nebo společenství vlastníků jednotek, je povinen zajistit zpracování PENB:

PRODEJ20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory) ANO      
Rodinný dům ANO      
Bytové domy – celek ANO      
Budovy veřejné moci ANO      
Administrativní budovy ANO      

b)

PRONÁJEM20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)     ANO  
Rodinný dům ANO      
Bytové domy – celek ANO      
Budovy veřejné moci ANO      
Administrativní budovy ANO      

c)

UŽÍVÁNÍ20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)PLYNE Z POVINNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ A ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV
Rodinný dům        
Bytové domy – celek   EVP >
1500 m2
  EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Budovy veřejné moci  EVP >
500 m2
 EVP >
250 m2
   
Administrativní budovy   EVP >
1500 m2
  EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Novostavby/větší změny stávajících budov a rekonstrukce nad 1000m2VŠECHNY JIŽ NYNÍ

d)

Při větších změnách dokončené budovy (tj. zásah do obálky budovy nad cca 25% její celkové plochy nebo změna TZB)

Pozn.: EVP – energeticky vztažná plocha – je to plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálka budovy.

 

Energetické průkazy jsme již zpracovali mimo jiné pro:

Dům s pečovatelskou službou Foltýnova, Brno

Dětský domov, Strážnice

MŠ U Lípy Svobody 3, Brno-Tuřany

SOŠZZE Vyškov

ISŠ Sokolnice

Objekt společnosti Orgrez, a.s.

OÚ Letonice

Medlovice - OÚ + KD

PLOMA a.s., Hodonín - 11 objektů

ISŠ Slavkov

Medlovice - MŠ

OA Přemyslovců 4, Znojmo

Dětský domov, Boskovice

Radnice MČ Brno - Tuřany

GPOA, Znojmo

Gymnázium Mat. Lercha, Brno

ZŠ Měšťanská, Brno

Znojmo - škola Dolní Česká 33

Hasičská zbrojnice Pustiměř

ZŠ Dvorecká 4, Brno-Tuřany

Budova Nejvyššího správního soudu České republiky, Brno

Dětský domov Hodonín u Kunštátu

ZŠ Požární 1, Brno-Tuřany

Brno - Vinohrady 6 objektů městské části

SZŠ Jaselská, Brno

MŠ Holásecká 11, Brno-Tuřany

ZŠ Pohořelice

Lesy ČR - hájenka Pačlavice, hájenka Kobeřice

MŠ Zapletalova 67, Brno-Tuřany

Objekty firmy Brněnské komunikace, a.s.

Fakultní nemocnice Brno

ZŠ Pastviny, Brno-Komín

BYTASEN

MŠ Husova, Rosice

MŠ V Aleji 2, Brno-Tuřany

Desítky rodinných a bytových domů v Jihomoravském kraji.

Vyšší odborná škola zdravotnická, Kounicova 16, Brno

Fakultní nemocnice Brno Dětská nemocnice, Brno
  • Sdílet