PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy


PENB je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba energie budovy. Počítá se spotřeba energie na vytápění, ale také energie na umělé osvětlení, ohřev teplé vody, a případně i energie na chlazení či vzduchotechniku. Grafické vyjádření celkových výsledků se nazývá energetický štítek.

Od 1. ledna 2013 byla zavedena povinnost vlastnit PENB při prodeji a pronájmu budov a při prodeji bytových jednotek. Sankce při nesplnění těchto povinností jsou pro fyz. osoby ve výši až 100 000 Kč.

Firma VAŠSTAV nabízí zpracování průkazů v dohodnutých termínech. Při dodání kompletní projektové dokumentace zpracováváme průkazy i bez nutnosti osobní návštěvy objektu.

Rádi vám zpracujeme nabídku na zpracování energetických průkazů.

Info:

budeme rádi pokud najdete podklady pro následné zpracování vašeho objektu:

  • *KOMPLETNÍ PODKLADY = stavební projektová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy), informace o skladbách konstrukcí, materiálech a tloušťkách všech obvodových konstrukcích předmětu PENB, info o tepelných parametrech výplní otvorů, způsob a parametry vytápění a ohřevu TUV
  • * PODKLADY DIGITÁLNĚ = stavební projektová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy) ve formátu dwg Uvedené ceny jsou pouze orientační. Vždy je třeba zohlednit členitost a velikost objektu, stejně jako úplnost potřebných podkladů a lokalitu objektu. Proto může být uvedená cena aktualizována dle skutečného stavu.

Objednat průkaz online

(Kontaktní údaje: tel. 608 888 258, e-mail fanta@vasstav.cz)Objednejte si průkaz online


Kontakty

 608 888 258

e-mail fanta@vasstav.cz)

Napište nám


Kdo je povinnen vlastnit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Toto stanovuje Novela zákona č. 318/2012, která říká: Vlastník, stavebník, nebo společenství vlastníků jednotek, je povinen zajistit zpracování PENB:

PRODEJ20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory) ANO      
Rodinný dům ANO      
Bytové domy – celek ANO      
Budovy veřejné moci ANO      
Administrativní budovy ANO      

b)

PRONÁJEM20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)     ANO  
Rodinný dům ANO      
Bytové domy – celek ANO      
Budovy veřejné moci ANO      
Administrativní budovy ANO      

c)

UŽÍVÁNÍ20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)PLYNE Z POVINNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ A ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV
Rodinný dům        
Bytové domy – celek   EVP >
1500 m2
  EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Budovy veřejné moci  EVP >
500 m2
 EVP >
250 m2
   
Administrativní budovy   EVP >
1500 m2
  EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Novostavby/větší změny stávajících budov a rekonstrukce nad 1000m2VŠECHNY JIŽ NYNÍ

d)

Při větších změnách dokončené budovy (tj. zásah do obálky budovy nad cca 25% její celkové plochy nebo změna TZB)

Pozn.: EVP – energeticky vztažná plocha – je to plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálka budovy.

 

Energetické průkazy jsme již zpracovali mimo jiné pro:

Dům s pečovatelskou službou Foltýnova, Brno

Dětský domov, Strážnice

MŠ U Lípy Svobody 3, Brno-Tuřany

SOŠZZE Vyškov

ISŠ Sokolnice

Objekt společnosti Orgrez, a.s.

OÚ Letonice

Medlovice - OÚ + KD

PLOMA a.s., Hodonín - 11 objektů

ISŠ Slavkov

Medlovice - MŠ

OA Přemyslovců 4, Znojmo

Dětský domov, Boskovice

Radnice MČ Brno - Tuřany

GPOA, Znojmo

Gymnázium Mat. Lercha, Brno

ZŠ Měšťanská, Brno

Znojmo - škola Dolní Česká 33

Hasičská zbrojnice Pustiměř

ZŠ Dvorecká 4, Brno-Tuřany

Budova Nejvyššího správního soudu České republiky, Brno

Dětský domov Hodonín u Kunštátu

ZŠ Požární 1, Brno-Tuřany

Brno - Vinohrady 6 objektů městské části

SZŠ Jaselská, Brno

MŠ Holásecká 11, Brno-Tuřany

ZŠ Pohořelice

Lesy ČR - hájenka Pačlavice, hájenka Kobeřice

MŠ Zapletalova 67, Brno-Tuřany

Objekty firmy Brněnské komunikace, a.s.

Fakultní nemocnice Brno

ZŠ Pastviny, Brno-Komín

BYTASEN

MŠ Husova, Rosice

MŠ V Aleji 2, Brno-Tuřany

Desítky rodinných a bytových domů v Jihomoravském kraji.

Vyšší odborná škola zdravotnická, Kounicova 16, Brno

Pedagogicko psychologická 

poradna

Město Rosice

Fakultní nemocnice Brno

MČ Žabovřesky

Děstká nemocnice 

Obilní Trh

 Dětská nemocnice, Brno

Dětský dům DAGMAR

MČ Ořešín

  • Sdílet