PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy


PENB je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba energie budovy. Počítá se spotřeba energie na vytápění, ale také energie na umělé osvětlení, ohřev teplé vody, a případně i energie na chlazení či vzduchotechniku. Grafické vyjádření celkových výsledků se nazývá energetický štítek.

Od 1. ledna 2013 byla zavedena povinnost vlastnit PENB při prodeji a pronájmu budov a při prodeji bytových jednotek. Sankce při nesplnění těchto povinností jsou pro fyz. osoby ve výši až 100 000 Kč.

Firma VAŠSTAV nabízí zpracování průkazů v dohodnutých termínech. Při dodání kompletní projektové dokumentace zpracováváme průkazy i bez nutnosti osobní návštěvy objektu.

Orientační ceník zpracování energetických průkazů pro rodinné domy

Objekt / PodkladyRodinný dům jednopodlažníRodinný dům vícepodlažní
Kompletní* v papírové formě, event. digitálně3 500 Kč4 150 Kč
Podklady žádné3 650 Kč4 450 Kč
Osobní prohlídka objektu, průzkum, zaměření (do 15 km do Brna)od 1 900 Kčod 1 900 Kč

Pozn. Uvedené ceny jsou bez DPH

Orientační ceník zpracování energetických průkazů pro bytové domy a veřejné budovy

Objekt / PodkladyBytový dům cca 6 b.j. (cena od)Bytový dům cca 6-20 b.j. (cena od)Bytový dům cca 20 a více b.j. (cena od)Veřejná budova jednoduchá (cena od)Veřejná budova členitá (cena od)
Kompletní* v papírvé formě, event. digitálně4 500 Kč6 150 Kč7 550 Kč6 150 Kč9 200 Kč
Podklady žádné6 150 Kč7 500 Kč8 900 Kč7 500 Kč10 450 Kč
Osobní prohlídka objektu, průzkum, zaměření (od 15 km do Brna)od 1 600 Kčod 1 600 Kčod 2 850 Kčod 2 850 Kčod 4 300 Kč

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH

  • *KOMPLETNÍ PODKLADY = stavební projektová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy), informace o skladbách konstrukcí, materiálech a tloušťkách všech obvodových konstrukcích předmětu PENB, info o tepelných parametrech výplní otvorů
  • * PODKLADY DIGITÁLNĚ = stavební projektová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy) ve formátu dwg Uvedené ceny jsou pouze orientační. Vždy je třeba zohlednit členitost a velikost objektu, stejně jako úplnost potřebných podkladů a lokalitu objektu. Proto může být uvedená cena aktualizována dle skutečného stavu.

Objednat průkaz online

(Kontaktní údaje: tel. 608 888 258, e-mail fanta@vasstav.cz)

Kdo je povinnen vlastnit průkaz energetické náročnosti budovy (PEND)?

Toto stanovuje Novela zákona č. 318/2012, která říká: Vlastník, stavebník, nebo společenství vlastníků jednotek, je povinen zajistit zpracování PENB:

PRODEJ20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory) ANO      
Rodinný dům ANO      
Bytové domy – celek ANO      
Budovy veřejné moci ANO      
Administrativní budovy ANO      

b)

PRONÁJEM20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)     ANO  
Rodinný dům ANO      
Bytové domy – celek ANO      
Budovy veřejné moci ANO      
Administrativní budovy ANO      

c)

UŽÍVÁNÍ20091.1.20131.7.20131.1.20151.7.20151.1.20161.1.20171.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)PLYNE Z POVINNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ A ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV
Rodinný dům        
Bytové domy – celek   EVP >
1500 m2
  EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Budovy veřejné moci  EVP >
500 m2
 EVP >
250 m2
   
Administrativní budovy   EVP >
1500 m2
  EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Novostavby/větší změny stávajících budov a rekonstrukce nad 1000m2VŠECHNY JIŽ NYNÍ

d)

Při větších změnách dokončené budovy (tj. zásah do obálky budovy nad cca 25% její celkové plochy nebo změna TZB)

Pozn.: EVP – energeticky vztažná plocha – je to plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálka budovy.

 

Energetické průkazy jsme již zpracovali mimo jiné pro:

Dům s pečovatelskou službou Foltýnova, Brno

Dětský domov, Strážnice

MŠ U Lípy Svobody 3, Brno-Tuřany

SOŠZZE Vyškov

ISŠ Sokolnice

Objekt společnosti Orgrez, a.s.

OÚ Letonice

Medlovice - OÚ + KD

PLOMA a.s., Hodonín - 11 objektů

ISŠ Slavkov

Medlovice - MŠ

OA Přemyslovců 4, Znojmo

Dětský domov, Boskovice

Radnice MČ Brno - Tuřany

GPOA, Znojmo

Gymnázium Mat. Lercha, Brno

ZŠ Měšťanská, Brno

Znojmo - škola Dolní Česká 33

Hasičská zbrojnice Pustiměř

ZŠ Dvorecká 4, Brno-Tuřany

Budova Nejvyššího správního soudu České republiky, Brno

Dětský domov Hodonín u Kunštátu

ZŠ Požární 1, Brno-Tuřany

Brno - Vinohrady 6 objektů městské části

SZŠ Jaselská, Brno

MŠ Holásecká 11, Brno-Tuřany

ZŠ Pohořelice

Lesy ČR - hájenka Pačlavice, hájenka Kobeřice

MŠ Zapletalova 67, Brno-Tuřany

Objekty firmy Brněnské komunikace, a.s.

Fakultní nemocnice Brno

ZŠ Pastviny, Brno-Komín

BYTASEN

MŠ Husova, Rosice

MŠ V Aleji 2, Brno-Tuřany

Desítky rodinných a bytových domů v Jihomoravském kraji.

Vyšší odborná škola zdravotnická, Kounicova 16, Brno

Fakultní nemocnice Brno Dětská nemocnice, Brno
  • Sdílet