Inženýrská činnost


  • Konzultace postupu zajištění projektového záměru k realizaci s investorem
  • Komunikace (jednání) se stavebními úřady
  • Komunikace (jednání) s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení (hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
  • Zajištění schvalovacích dokladů – od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
  • Celková koordinace projekčních prací
  • Zajištění podání žádostí o dotace z různých dotačních programů
  • Zajištění dozorování staveb – autorský dozor projektanta, technický dozor investora
  • Sdílet