Extrémní růst cen stavebních materiálů v průběhu roku 2021

Extrémní růst cen stavebních materiálů v průběhu roku 2021

Extrémní růst cen stavebních materiálů v průběhu roku 2021


 Extrémní růst cen stavebních materiálů v průběhu roku 2021  

Razantní nárůst cen stavebních materiálů v roce 2021 se pohybuje v desítkách procent.  Zvyšování cen se dotklo celého spektra stavebních materiálů. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly:  

·         výrobky z kovu, a to jak ocel (např. válcované profily, betonářská ocel), tak barevné kovy (např. elektrické vodiče, měděné vodovodní potrubí),

·         dřeva a dřevní hmoty (např. konstrukční hranoly, dřevoštěpkové desky apod.),

·         materiálů, pro jejichž výrobu je surovinou plastový granulát (např. izolační materiály, plastová potrubí apod.).   Ceny oceli a izolačních materiálů vzrostly meziročně až o 100 %, stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 %, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 %,  pěnový polystyren EPS o 83%. Do úzkoprofilového zboží se tak v důsledku dostaly ocelové krytiny, trapézované plechy, sendvičové panely, polystyren. Železo stouplo o 150 %, plastové výrobky a spojovací materiály v řádu desítek procent. Je zaznamenán nedostatek kusového zboží ze zahraničí, dodávaného ze zámoří. Typicky hydroizolace, podlahové krytiny, osvětlení.  Cenová situace na trhu se dřevem je stejně tak komplikovaná. U konstrukčních profilů se zvýšily dodací lhůty, z horizontu dnů na celé měsíce (například OSB desky jsou k sehnání místo 2 týdnů až za 3 měsíce). Z toho na druhou stranu těží výrobci cihelných výrobků, protože nabízí stabilitu a materiál, na který si 4-6 týdnů počkáte, ale dočkáte se ho a za danou neměnnou cenu.  Růst cen stavebních prací za první pololetí je objektivně doložitelný statistickými údaji či údaji cenových soustav užívaných ve stavebnictví (cenové soustavy RTS a URS).   URČUJÍCÍ FAKTORY SOUČASNÉHO STAVU CEN STAVEBNÍHO MATERIÁLU Na současném stavu se podílí střet hned několika faktorů. Na trhu se potkává omezená nabídka a zvýšená poptávka. Stavebních materiálů je nedostatek, prodlužují se dodací lhůty a budoucí vývoj se dá těžko odhadnout. Předpokládá se, že ceny stavebních materiálů budou i nadále růst, omezenou nabídku způsobují uzavřené doly a dopravní cesty. Téměř všude na světě pracují v dolech zahraniční pracovníci z okolních chudších zemí, kteří se kvůli omezením spojených s pandemií mají problém dostat přes hranice zpět na pracoviště. Stejně tak se námořníci mají problém dostat na nákladní lodě. Dále je tu extrémní narůst zájmu majitelů nemovitostí o nejrůznější úpravy a rekonstrukce. Karanténa umožnila realizovat odkládané stavební zásahy. Vznikla silná poptávka po zboží a cena materiálu tak mohla z pohledu prodávajícího narůstat. Logicky došlo k vyčerpání skladových zásob a projevily se výpadky v dodávkách. Výrobní a zpracovatelské závody pracovaly v pandemickém omezeném režimu a se značnými výpadky v dodávkách ze zahraničí. Pandemie kriticky zbrzdila dovoz. Situace na trhu vedla k dalšímu nárůstu cen nedostatkového zboží. Inflace pak zasáhla do všech zmíněných faktorů. Když prodejce zkusí zvýšit cenu kvůli sílící poptávce a kupující je stále ochoten ji zaplatit, ostatní prodejci ho následují. Výrobci pak reagují zvýšením cen i na jejich straně. Cena se tak uměle nafukuje, protože zboží je k dostání jen v omezené kvantitě a chtějí jej všichni.  Stavitelé se tak ocitají buď bez materiálu, či staví za aktuálně nereálnou, podhodnocenou cenu. SNÍŽENÍ CEN? NEJDŘÍVE ZA ROK. Odborníci očekávají, že k příznivějšímu vývoji u cen stavebních materiálů by mohlo dojít až v průběhu příštího roku. Konkrétně u železa lze opačný trend oproti letošnímu roku očekávat nejdříve v tom příštím, a to až ve druhém kvartálu, kdy bude poptávka nasycena (za předpokladu, že výrobci oceli budou vyrábět na plné kapacity). Ale ani v tomto případě to už nebude snížení na úroveň roku 2020. Zmírnění růstu cen nebude rovnoměrné, bude se lišit dle jednotlivých komodit či stavebních materiálů. Nejdříve se očekává normalizace ceny dřeva. To by mělo kopírovat vývoj na trhu, kde od svého květnového maxima zlevnilo už o 57 procent. Následovat by mohly některé další materiály jako plasty nebo oceli. Naopak u některých komodit, jako je například měď, je očekáváno pokračování cenového růstu s ohledem na zvýšenou poptávkou po mědi.   Velké cenové výkyvy obecně mají značnou setrvačnost. Nelze tedy očekávat, že by se ceny stavebních materiálů a prací vrátily na hodnoty z minulých let. Jen už by neměly tak prudce růst a u některých komodit se mírně snížit.