NEMOVITOSTI A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

NEMOVITOSTI A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

NEMOVITOSTI A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK


  NEMOVITOSTI A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK   Povinnost zajistitnemovitosti energetický štítek je převážně vnímána jako nezbytná nutnost, kterou musíme podstoupit, abychom dodrželi, co nám zákon velí.   Většinové povědomí o energetických štítcích máme díky domácím elektrických spotřebičům. Všichni známe samolepky s barevnými pruhy a písmeny, kterými jsou „ocejchovány“ a dávají nám jasnou informaci o energetické třídě daného spotřebiče.   Stejné energetické štítky se používají i k označení energetické náročnosti budov. Díky energetickému štítku, resp. energetickému posudku (EP), se coby vlastník domu či bytu dozvíte, jak energeticky náročné je užívání nemovitosti a na základě vyhodnocení si pak naplánovat modernizaci, která povede k zefektivnění hospodaření nemovitosti.   Pokud naopak nemovitost kupujete, štítek pomáhá k snadné orientaci, jak energeticky náročná nemovitost je. Můžete si tak snadno spočítat, jak nákladné bude po případné koupi její dlouhodobé užívání.  

BLUDIŠTĚ TERMINOLOGIE ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU NEMOVITOSTI   Ztratit se v terminologii „energetických štítků“ nemovitosti je poměrně snadné. Samotné označení „energetický štítek“ pro energetickou náročnost domu není totiž správný, protože to se reálně vztahuje pouze k tepelně-izolačním vlastnostem budovy. Štítek energetické náročnosti ze zákona hodnotí, jak dobře je objekt tepelně izolovaný, tedy jen stavebně-energetické vlastnosti konstrukce domu. Posuzuje kvalitu střechy, oken, podlahy a stěn. Podle nové legislativy tvoří tento tepelný štítek domu pouze jednu část EP.   V oficiální dokumentaci jako je stavební dokumentace, kupní smlouva a nájemní smlouva tak dokládáme Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).   PENB informuje o energetické náročnosti provozu nemovitosti a je součástí EP. EP je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi – hodnotí se energetické a finanční výdaje na vytápění, ohřev vody, osvětlení a třeba i větrání.  Zahrnuje i předběžný návrh stavebních úprav, které povedou ke zvýšení energetické efektivity, jejich cenách a dopadu.   PENB je nezbytnou součástí prodeje/koupě nemovitosti, ale nutností je i v případě jejího pronájmu. Od 1. 1. 2016 mají úkol zpracovat PENB i pronajímatelé bytů, kdy zákon mluví o jednotce (definici jednotky stanovuje NOZ, ve které se jednotkou myslí právě byt) a i v případě pronájmu ucelené části budovy.   PENB smějí vyhotovit pouze certifikovaní specialisté. Za seznam energetických specialistů zodpovídá Ministerstvo průmyslu.  

  MÍSTO ŠTÍTKU TŘÍDU G? POUZE ZPROSTŘEDKOVATELÉ!   Častým omylem prodávajících a pronajímatelů je uvedení nejhorší energetické třídy G do inzerce v domnění, že tak splní zákonnou povinnost. Tuto možnost má však pouze zprostředkovatel prodeje, který od majitele neobdrží energetický štítek. A i v takové situaci se majitel vystavuje sankci.   V případě, že PENB při prodeji/pronájmu ještě není k dispozici, uvádí se třída G, tedy ta nejhorší. Tím se ale nezbavuje prodávající/pronajímatel povinnosti doložení PENB. Nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy musí být PENB předložen.   Náležitosti spojené s PENB spadají pod Státní energetickou inspekci. Porušením předepsaných nařízení hrozí pokuta až ve výši 100 000 Kč. Pokuty až do 5 milionů Kč pak mohou dostat právnické nebo podnikající fyzické osoby. Zde se tedy určitě vyplatí mít všechny záležitosti spojené s PENB v pořádku.  

  ZE ZÁKONA JSOU OD ZPRACOVÁNÍ PENB OSVOBOZENY:   ·         budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, ·         budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci, ·         budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, ·         stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání, ·         u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok, ·         jsem vlastníkem jednotky a nebyl mi předán průkaz od SVJ (pak můžu nahradit vyúčtováním dodávek energií za 3 roky zpět), ·         budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 za předpokladu, že se tak účastníci kupní smlouvy písemně dohodnou.